در اربعین، تفکر و مکتب حسینی در حال جهانی شدن است و تنها با این ایدئولوژی می شود تشنگان این منطق را سیراب و یزیدیان زمان را نابود کرد و به تدریج زمینه ساز جهانی شدن چنین فرهنگ ناب و تشکیل تمدن عظیم و نوین اسلامی شد.

به گزارش گلستان ما؛  محمدرضا بهرامی- نویسنده فعال گلستانی در یادداشتی کوتاه نوشت: در آستانه اربعین گرچه توفیق همراهی با کاروان عظیم حسینی را پیدا نمی کنم منتها براساس رسالتی که بر دوش خویش احساس می کنم،

قلم را به یاری طلبیدم، حداقل با این بهانه، شاید بتوانم نامم را در دفتر رهروان راه شهدای کربلا ثبت نموده و در رثای شهدای آل ا... به سوگ بنشینم.

اگرچه قلمم هرگز نمی تواند آن گونه که باید به سوگ بنشیند. قلم یی که هیچ سطری از تشنگیِ مردان خورشید را نچشیده و منظومه بلند آوارگی را همراهی نکرده و از خارستان های ناتمام و گستاخ عبور نکرده است، چگونه خواهد توانست به منزلتِ اربعین دست پیدا کند؟ قلمم تنها می تواند در حوالیِ نام و یاد اربعین، چند قطره ای اشکِ «واویلا» بریزد و دلتنگِ نوشتن از تنهاییِ خودش باشد و در همین حال، نجوایی توی ذهنم می چرخد:

گرچه دوریم به یاد تو سخن می‌گوئیم‌***بُعد منزل نبوَد در سفر روحانی

اربعین یک واژه نیست؛ کتابی قطور و پرماجراست. کتابی که گذر زمان و حادثه های زمین، هرگز نمی تواند نوشته های آن را محو کند.

هر سال در اربعین، شاهد برگزاری بزرگترین همایش جهانی پیاده روی تاریخ ساز بشر هستیم. آوردگاه نمایش این قدرت نرم در حد فاصل شهرهای نجف و کربلاست. نجفی که مدفن مردی است که شهید راه " عدالت " می باشد و کربلایی که مدفن، مرد و مردانی است که شهید راه " حریت " هستند.

هر سال در اربعین، میلیون ها انسان عاشق " عدالت " و " حریت " به این کاروان می پیوندند تا نام خود را در صف آرایی این کاروان برای حرکت به سمت و سوی دلهای عاشق آماده به ظهور امام زمان(عج) ثبت کنند.

هر سال در اربعین به ما این واقعیت، آموزش داده می شود که حتی در آشفته ترین شرایط، عدالت خواهی و ندای حریت خاموش نخواهد شد و پیام نهضت حسینی نه تنها پایدار مانده؛ بلکه خود میزان مطمئنی برای بازماندگان خواهد بود.
هر سال در اربعین، تفکر و مکتب حسینی در حال جهانی شدن است و تنها با این ایدئولوژی می شود تشنگان این منطق را سیراب و یزیدیان زمان را نابود کرد و به تدریج زمینه ساز جهانی شدن چنین فرهنگ ناب و تشکیل تمدن عظیم و نوین اسلامی گردید و چه تعبیر زیبایی مقام معظم رهبری در این رابطه دارند که می فرمایند: « اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد.»

انتهای پیام/