داستان بستن ورودی رستوران های جنب میدان مفتح در ابتدای کمربندی گرگان را همه مردم شهر می دانند ، واقعا چرا باید چندین مجموعه واحدهای خود را تعطیل کنند و بیش از ۵۰ نفر بیکار شوند ؟

به گزارش گلستان ما ؛ درست در سالی که به فرموده حضرت آقا باید تولید رونق داشته باشد و مقدمه تولید نیز دایر بودن واحدهای تولیدی و اشتغال پایدار است ، متاسفانه اجرای طرح های نسجیده و ناپخته باعث بسته شدن برخی از این واحدها شده است.

داستان بستن ورودی رستوران های جنب میدان مفتح در ابتدای کمربندی گرگان را همه مردم شهر می دانند ، واقعا چرا باید چندین مجموعه واحدهای خود را تعطیل کنند و بیش از ۵۰ نفر بیکار شوند ؟

براستی در سر شورای ترافیک و‌ برخی مسوولین شهر چه می گذرد و به چه فکر می کنند ؟ برخی طرح ها آنقدر واضح هستند که نیاز به توجیه ندارد ، رستورانها سمت راست جاده کمربندی قرار دارند و هر کسی که می خواهد از این مجموعه ها استفاده کند طبعا وارد لاین سمت راست شده و هر رستورانی را که بخواهد انتخاب می کند.

اما در گرگان همه چیز بر عکس می باشد ، همه ورودی ها از جلو بسته شده و در انتهای کمربندی چسبیده به میدان مفتح مقابل اکبرجوجه ، رستوران کریم و هتل درویش یک ورودی باز شده که در نهایت تعجب دوطرفه است !!!

هر کسی که از آخر وارد این لاین می شود همان چند رستوران ابتدایی را می رود و به سایر رستورانها نمی رسد .

علت تعطیلی و ورشکستگی این واحدها نیز همین بوده و به همین علت آنها یا کارکنان خود را اخراج کردند و یا واحدهای خود را به فروش گذاشتند .

براستی چه کسی باید از این واحدها حمایت کند ؟!

علت اینکه این ورودی جلوی رستوران خاصی باز شده ، چه می تواند باشد ؟ شورای ترافیک چرا پاسخی برای طرح های خود دارد ؟

چرا کسی این اشتباه را گردن نمی گیرد ، پلیس راهور که می گوید مخالف است ، معاون عمرانی شهردار و شهردار هم مه می گویند مخالف اند ، پس چه کسی پشت أین طرح ها قرار دارد؟