ارشد نظامی آجا در استان گلستان گفت :جنگ روانی از کارآمدترین روش های دشمن برای دست یابی به منافع خود است که این پدیده از قدیمی ترین جوامع است.

به گزارش گلستان ما؛ امیر سرتیپ محمد علی سعید عسکری در همایش یکروزه فرماندهان ارشد یگان ها  اظهار کرد: در دوران معاصر توسعه یافته و همگام با پیشرفت رسانه ها ی جمعی و ارتباطات بین المللی تاثیر خود را در تغییر تفکر میلیونها انسان نشان داده است.

image 2019 10 9 17 29 14 582 F4J

وی افزود: جنگ روانی خطرناک ترین پدیده در جوامع امروز است و سیاستمداران در روابط سیاسی با کشورها از این اهرم برای تحت فشار قرار دادن دولت های دیگر ،برکناری دولت ها یا قطع ارتباط اقتصادی و تجاری با آنها و اجرای عملیات جاسوسی و اطلاعاتی و محاصره کشورهای ضعیف تر وتحمیل اراده خود بر آنها استفاده می کنند.

ارشد نظامی آجا در استان گلستان ادامه داد: به همین جهت فرماندهان و متخصصان و کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات کاملا باید بر این تجهیزات مسلط باشند و با درک دغدغه ها ورصد و شناخت دقیق ترفندها و شیطنت دشمنان حصارِی مستحکم،قوی بنام حصار ضد جنگ روانی فعال وبا تبیین اهمیت آن برای جوانان ،دشمن را در رسوخ به عرصه های مختلف کشور قطع و ناآمید کنند.

image 2019 10 9 17 29 15 640 3D3

چشم انداز دشمن در جنگ نرم،فروپاشی و انحراف بنیان خانواده هاست

هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی آجا در استانهای گلستان و مازندران در جمع خانواده های کارکنان گفت :خانواده مقدس ترین نهاد و پایه و اساس اصلی جامعه است که اهداف و راهبردهای دشمن در جنگ نرم دقیقا متوجه این کانون می باشد.
حجت الاسلام حسن پور میرزا تصریح کرد : چشم انداز دشمن در جنگ نرم ،فرو پاشی و انحراف بنیان خانواده هاست که تلاش دارند از طرق گوناگون بنیان خانواده را متزلزل کنند چرا که پرورش و تربیت دینی از خانواده شکل میگیرد و اساس تربیت دینی خانواده است که دشمنان از این فرایند مهم ناراحتند و همیشه در صدد جذب جوانان از طریق تغییر تفکر و هدایت آنان برای دوری از ارزش های اسلامی و اعتقادات مذهبی می باشد.

هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی آجا خاطر نشان کرد : راهبرد دشمن تغییر خانواده فعال که نقش تربیتی و درون سازی هنجارها را به خوبی ایفا میکنند به خانواده منفعل است تا ضد ارزشها را جایگزین ارزشها کنند و با ترویج اباحه گری و بی معنی ساختن مسائل حلال و حرام مرتبط با خانواده و ترویج ازدواج سفید و دوستی های نامشروع اصالت را از خانواده بگیرند.

پور میرزا با تاکید گرایش خانواده ها به سبک زندگی ایرانی اسلامی افزود : باید مراقب جهانی سازی سبک زندگی غربی و ارزش های آن و تقبیح سنت های صحیح جامعه در خانواده باشیم و گرایش به مدل زندگی افراد مشهور و به عنوان الگوهای برتر نباشیم .

انتهای پیام/

 

پربحث ترین ها